Game đánh bài trực tuyến uy tín - Tiến lên miền nam chặt heo

Danh sách trúng tuyển vào lớp 6 - trường tiến lên miền nam chặt heo năm học 2021-2022

Thứ bảy - 21/08/2021 10:01
Thực hiện theo Kế hoạch 167/KH-BCĐ của Ban chỉ đạo tuyển sinh quận Hà Đông năm học 2021-2022, Nhà trường tiến lên miền nam chặt heo tuyển sinh được 432 em học sinh vào lớp 6
Danh sách trúng tuyển vào lớp 6 - trường tiến lên miền nam chặt heo
 năm học 2021-2022
PHÒNG GDĐT HÀ ĐÔNG DANH SÁCH HỌC SINH  ĐĂNG KÝ DỰ XÉT - TRÚNG TUYỂN
tiến lên miền nam chặt heo   tiến lên miền nam chặt heo  
STT Họ và tên Giới tính Ngày sinh Nơi sinh Trạng thái xét duyệt Đơn vị
1 Đặng Châu An Nữ 19/10/2010 Thành phố Hà Nội Trúng tuyển tiến lên miền nam chặt heo
2 Đặng Phúc An Nữ 14/10/2010 Thành phố Hà Nội Trúng tuyển tiến lên miền nam chặt heo
3 Lương Gia An Nữ 24/07/2010 Thành phố Hà Nội Trúng tuyển tiến lên miền nam chặt heo
4 Ngọ Vũ An An Nữ 15/08/2010 Thành phố Hà Nội Trúng tuyển tiến lên miền nam chặt heo
5 Nguyễn Nam An Nam 26/05/2010 Thành phố Hà Nội Trúng tuyển tiến lên miền nam chặt heo
6 Nguyễn Võ Bình An Nữ 19/06/2010 Thành phố Hà Nội Trúng tuyển tiến lên miền nam chặt heo
7 Trần Bảo An Nam 20/09/2010 Tỉnh Nam Định Trúng tuyển tiến lên miền nam chặt heo
8 Bùi Ngọc Anh Nữ 27/06/2010 Thành phố Hà Nội Trúng tuyển tiến lên miền nam chặt heo
9 Đặng Châu Anh Nữ 29/10/2010 Thành phố Hà Nội Trúng tuyển tiến lên miền nam chặt heo
10 Đặng Hiền Anh Nữ 02/03/2010 Thành phố Hà Nội Trúng tuyển tiến lên miền nam chặt heo
11 Đỗ Thị Ngọc Anh Nữ 22/01/2010 Tỉnh Nam Định Trúng tuyển tiến lên miền nam chặt heo
12 Hồ Mỹ Anh Nữ 25/11/2009 Tỉnh Nghệ An Trúng tuyển tiến lên miền nam chặt heo
13 Hoàng Ngoc Anh Nữ 27/08/2010 Thành phố Hà Nội Trúng tuyển tiến lên miền nam chặt heo
14 Hoàng Quỳnh Anh Nữ 18/09/2010 Thành phố Hà Nội Trúng tuyển tiến lên miền nam chặt heo
15 Hoàng Tuệ Anh Nữ 19/12/2010 Thành phố Hà Nội Trúng tuyển tiến lên miền nam chặt heo
16 Lê Diệp Anh Nữ 24/12/2010 Tỉnh Bắc Ninh Trúng tuyển tiến lên miền nam chặt heo
17 Lê Ngọc Anh Nữ 08/10/2010 Thành phố Hà Nội Trúng tuyển tiến lên miền nam chặt heo
18 Lê Ngọc Thùy Anh Nữ 19/09/2010 Thành phố Hà Nội Trúng tuyển tiến lên miền nam chặt heo
19 Lê Tuấn Anh Nam 03/02/2010 Thành phố Hà Nội Trúng tuyển tiến lên miền nam chặt heo
20 Ngô Ngọc Anh Nữ 31/05/2010 Tỉnh Sơn La Trúng tuyển tiến lên miền nam chặt heo
21 Nguyễn Châu Anh Nữ 12/06/2010 Thành phố Hà Nội Trúng tuyển tiến lên miền nam chặt heo
22 Nguyễn Diệu Anh Nữ 16/08/2010 Thành phố Hà Nội Trúng tuyển tiến lên miền nam chặt heo
23 Nguyễn Hà Tuấn Anh Nam 13/10/2010 Thành phố Hà Nội Trúng tuyển tiến lên miền nam chặt heo
24 Nguyễn Huy Anh Nam 13/06/2010 Thành phố Hà Nội Trúng tuyển tiến lên miền nam chặt heo
25 Nguyễn Lê Minh Anh Nữ 20/05/2010 Thành phố Hà Nội Trúng tuyển tiến lên miền nam chặt heo
26 Nguyễn Mai Anh Nữ 11/01/2010 Thành phố Hà Nội Trúng tuyển tiến lên miền nam chặt heo
27 Nguyễn Minh Anh Nữ 16/03/2010 Thành phố Hà Nội Trúng tuyển tiến lên miền nam chặt heo
28 Nguyễn Ngọc Minh Anh Nữ 15/06/2010 Thành phố Hà Nội Trúng tuyển tiến lên miền nam chặt heo
29 Nguyễn Ngọc Trâm Anh Nữ 23/06/2010 Thành phố Hà Nội Trúng tuyển tiến lên miền nam chặt heo
30 Nguyễn Nhật Kim Anh Nữ 27/11/2010 Thành phố Hà Nội Trúng tuyển tiến lên miền nam chặt heo
31 Nguyễn Phương Anh Nữ 22/06/2010 Thành phố Hà Nội Trúng tuyển tiến lên miền nam chặt heo
32 Nguyễn Thái Việt Anh Nam 17/03/2010 Thành phố Hà Nội Trúng tuyển tiến lên miền nam chặt heo
33 Nguyễn Thị Minh Anh Nữ 30/08/2010 Tỉnh Nghệ An Trúng tuyển tiến lên miền nam chặt heo
34 Nguyễn Tiến Anh Nam 19/10/2010 Thành phố Hà Nội Trúng tuyển tiến lên miền nam chặt heo
35 Nguyễn Việt Anh Nam 05/03/2010 Thành phố Hà Nội Trúng tuyển tiến lên miền nam chặt heo
36 Phạm Châu Anh Nữ 29/08/2010 Thành phố Hà Nội Trúng tuyển tiến lên miền nam chặt heo
37 Phạm Nguyễn Minh Anh Nữ 16/07/2010 Thành phố Hà Nội Trúng tuyển tiến lên miền nam chặt heo
38 Phạm Phương Anh Nữ 27/07/2010 Thành phố Hà Nội Trúng tuyển tiến lên miền nam chặt heo
39 Trần Hà Anh Nữ 01/07/2010 Thành phố Hà Nội Trúng tuyển tiến lên miền nam chặt heo
40 Trần Ngọc Đức Anh Nam 15/08/2010 Thành phố Hà Nội Trúng tuyển tiến lên miền nam chặt heo
41 Trần Phương Anh Nữ 28/11/2010 Thành phố Hà Nội Trúng tuyển tiến lên miền nam chặt heo
42 Trần Tú Anh Nữ 12/03/2010 Thành phố Hà Nội Trúng tuyển tiến lên miền nam chặt heo
43 Trần Yến Anh Nữ 04/04/2010 Thành phố Hà Nội Trúng tuyển tiến lên miền nam chặt heo
44 Vũ Khánh Huyền Anh Nữ 14/08/2010 Thành phố Hà Nội Trúng tuyển tiến lên miền nam chặt heo
45 Vũ Mai Diệu Anh Nữ 17/11/2010 Tỉnh Ninh Bình Trúng tuyển tiến lên miền nam chặt heo
46 Vũ Nhật Anh Nam 03/08/2010 Thành phố Hà Nội Trúng tuyển tiến lên miền nam chặt heo
47 Vũ Phương Anh Nữ 10/09/2010 Thành phố Hà Nội Trúng tuyển tiến lên miền nam chặt heo
48 Nguyễn Ngọc Ánh Nữ 09/08/2010 Thành phố Hà Nội Trúng tuyển tiến lên miền nam chặt heo
49 Phùng Thị Ngọc Ánh Nữ 07/04/2010 Thành phố Hà Nội Trúng tuyển tiến lên miền nam chặt heo
50 Vương Ngọc Ánh Nữ 13/08/2010 Thành phố Hà Nội Trúng tuyển tiến lên miền nam chặt heo
51 Lê Đức Anh B Nam 03/02/2010 Thành phố Hà Nội Trúng tuyển tiến lên miền nam chặt heo
52 Đoàn Gia Bách Nam 28/02/2010 Thành phố Hà Nội Trúng tuyển tiến lên miền nam chặt heo
53 Lê Duy Bách Nam 31/03/2010 Thành phố Hà Nội Trúng tuyển tiến lên miền nam chặt heo
54 Nguyễn Gia Bách Nam 28/10/2010 Thành phố Hà Nội Trúng tuyển tiến lên miền nam chặt heo
55 Nguyễn Gia Bách Nam 22/03/2010 Thành phố Hà Nội Trúng tuyển tiến lên miền nam chặt heo
56 Nguyễn Trung Bách Nam 10/01/2010 Thành phố Hà Nội Trúng tuyển tiến lên miền nam chặt heo
57 Trần Danh Bách Nam 03/11/2010 Thành phố Hà Nội Trúng tuyển tiến lên miền nam chặt heo
58 Trần Việt Bách Nam 17/11/2010 Thành phố Hà Nội Trúng tuyển tiến lên miền nam chặt heo
59 Phạm Hải Bằng Nam 20/07/2010 Thành phố Hà Nội Trúng tuyển tiến lên miền nam chặt heo
60 Đặng Thái Bảo Nam 22/06/2010 Thành phố Hà Nội Trúng tuyển tiến lên miền nam chặt heo
61 Đỗ Hoàng Bảo Nam 29/10/2010 Thành phố Hà Nội Trúng tuyển tiến lên miền nam chặt heo
62 Hoàng Hà Bảo Nam 28/07/2010 Thành phố Hà Nội Trúng tuyển tiến lên miền nam chặt heo
63 Nguyễn Đắc Gia Bảo Nam 02/03/2010 Thành phố Hà Nội Trúng tuyển tiến lên miền nam chặt heo
64 Nguyễn Đỗ Gia Bảo Nam 17/12/2010 Thành phố Hà Nội Trúng tuyển tiến lên miền nam chặt heo
65 Nguyễn Đức Thiên Bảo Nam 02/06/2010 Thành phố Hà Nội Trúng tuyển tiến lên miền nam chặt heo
66 Nguyễn Ngọc Gia Bảo Nữ 21/07/2010 Thành phố Hà Nội Trúng tuyển tiến lên miền nam chặt heo
67 Phạm Khánh Bảo Nữ 10/04/2010 Thành phố Hà Nội Trúng tuyển tiến lên miền nam chặt heo
68 Ngô Thị Ngọc Bích Nữ 25/12/2010 Thành phố Hà Nội Trúng tuyển tiến lên miền nam chặt heo
69 Phạm Gia Bình Nam 14/11/2010 Thành phố Hà Nội Trúng tuyển tiến lên miền nam chặt heo
70 Mai Đoàn Lam Châu Nữ 12/07/2010 Thành phố Hà Nội Trúng tuyển tiến lên miền nam chặt heo
71 Nguyễn Bảo Châu Nam 11/11/2010 Thành phố Hà Nội Trúng tuyển tiến lên miền nam chặt heo
72 Nguyễn Lê Bảo Châu Nữ 09/10/2010 Thành phố Hà Nội Trúng tuyển tiến lên miền nam chặt heo
73 Nguyễn Ngọc Châu Nữ 21/12/2010 Thành phố Hà Nội Trúng tuyển tiến lên miền nam chặt heo
74 Trần Bảo Châu Nữ 22/07/2010 Thành phố Hà Nội Trúng tuyển tiến lên miền nam chặt heo
75 Trần Minh Châu Nữ 10/03/2010 Thành phố Hà Nội Trúng tuyển tiến lên miền nam chặt heo
76 Đo Ngọc Quỳnh Chi Nữ 08/09/2010 Thành phố Hà Nội Trúng tuyển tiến lên miền nam chặt heo
77 Đoàn Khánh Chi Nữ 03/08/2010 Thành phố Hà Nội Trúng tuyển tiến lên miền nam chặt heo
78 Mai Tùng Chi Nữ 07/12/2010 Thành phố Hà Nội Trúng tuyển tiến lên miền nam chặt heo
79 Trần Đỗ Khánh Chi Nữ 19/07/2010 Thành phố Hà Nội Trúng tuyển tiến lên miền nam chặt heo
80 Trần Yến Chi Nữ 14/09/2010 Thành phố Hà Nội Trúng tuyển tiến lên miền nam chặt heo
81 Trịnh Kim Chi Nữ 21/10/2010 Thành phố Hà Nội Trúng tuyển tiến lên miền nam chặt heo
82 Vũ Diệp Chi Nữ 10/11/2010 Thành phố Hà Nội Trúng tuyển tiến lên miền nam chặt heo
83 Nguyễn Đức Cường Nam 29/04/2010 Thành phố Hà Nội Trúng tuyển tiến lên miền nam chặt heo
84 Nguyễn Hữu Hoàng Cường Nam 04/07/2009 Thành phố Hà Nội Trúng tuyển tiến lên miền nam chặt heo
85 Nguyễn Mạnh Cường Nam 16/12/2010 Thành phố Hà Nội Trúng tuyển tiến lên miền nam chặt heo
86 Vũ Tâm Đan Nữ 10/09/2010 Thành phố Hà Nội Trúng tuyển tiến lên miền nam chặt heo
87 Nguyễn Minh Đăng Nam 21/10/2010 Tỉnh Nghệ An Trúng tuyển tiến lên miền nam chặt heo
88 Phan Hải Đăng Nam 28/07/2010 Thành phố Hà Nội Trúng tuyển tiến lên miền nam chặt heo
89 Bùi Duy Đạt Nam 15/09/2010 Tỉnh Yên Bái Trúng tuyển tiến lên miền nam chặt heo
90 Nguyễn Tiến Đạt Nam 23/06/2010 Thành phố Hà Nội Trúng tuyển tiến lên miền nam chặt heo
91 Nguyễn Hoàng Diệp Nữ 02/11/2010 Thành phố Hà Nội Trúng tuyển tiến lên miền nam chặt heo
92 Nguyễn Ngọc Diệp Nữ 02/11/2010 Thành phố Hà Nội Trúng tuyển tiến lên miền nam chặt heo
93 Nguyễn Ngọc Diệp Nữ 26/12/2010 Thành phố Hà Nội Trúng tuyển tiến lên miền nam chặt heo
94 Trần Thị Ngọc Diệp Nữ 08/02/2010 Tỉnh Thái Bình Trúng tuyển tiến lên miền nam chặt heo
95 Nguyễn Thị Hiền Dịu Nữ 07/07/2010 Thành phố Hà Nội Trúng tuyển tiến lên miền nam chặt heo
96 Nguyễn Bá Mạnh Đoàn Nam 16/06/2010 Thành phố Hà Nội Trúng tuyển tiến lên miền nam chặt heo
97 Khuất Việt Đông Nam 20/10/2010 Thành phố Hà Nội Trúng tuyển tiến lên miền nam chặt heo
98 Bùi Anh Đức Nam 02/08/2010 Thành phố Hà Nội Trúng tuyển tiến lên miền nam chặt heo
99 Đặng Trung Đức Nam 28/03/2010 Tỉnh Nam Định Trúng tuyển tiến lên miền nam chặt heo
100 Đỗ Tuấn Đức Nam 10/04/2010 Thành phố Hà Nội Trúng tuyển tiến lên miền nam chặt heo
101 Nguyễn Văn Đức Nam 23/11/2010 Thành phố Hà Nội Trúng tuyển tiến lên miền nam chặt heo
102 Vũ Minh Đức Nam 20/09/2010 Thành phố Hà Nội Trúng tuyển tiến lên miền nam chặt heo
103 Vũ Phạm Minh Đức Nam 06/08/2010 Tỉnh Vĩnh Phúc Trúng tuyển tiến lên miền nam chặt heo
104 Bùi Trần Trung Dũng Nam 16/07/2010 Thành phố Hà Nội Trúng tuyển tiến lên miền nam chặt heo
105 Hoàng Tiến Dũng Nam 05/12/2010 Thành phố Hà Nội Trúng tuyển tiến lên miền nam chặt heo
106 Lê Đức Trí Dũng Nam 02/02/2010 Thành phố Hà Nội Trúng tuyển tiến lên miền nam chặt heo
107 Nguyễn Đức Trí Dũng Nam 30/08/2010 Thành phố Hà Nội Trúng tuyển tiến lên miền nam chặt heo
108 Nguyễn Tiến Dũng Nam 23/04/2010 Thành phố Hà Nội Trúng tuyển tiến lên miền nam chặt heo
109 Nguyễn Xuân Dũng Nam 13/08/2010 Thành phố Hà Nội Trúng tuyển tiến lên miền nam chặt heo
110 Phan Thành Tiến Dũng Nam 09/07/2010 Tỉnh Bắc Giang Trúng tuyển tiến lên miền nam chặt heo
111 Đặng Minh Dương Nam 27/04/2010 Thành phố Hà Nội Trúng tuyển tiến lên miền nam chặt heo
112 Đỗ Thùy Dương Nữ 20/07/2010 Thành phố Hà Nội Trúng tuyển tiến lên miền nam chặt heo
113 Mai Thành Dương Nam 16/10/2010 Thành phố Hà Nội Trúng tuyển tiến lên miền nam chặt heo
114 Nguyễn Thùy Dương Nữ 17/04/2010 Thành phố Hà Nội Trúng tuyển tiến lên miền nam chặt heo
115 Nguyễn Vũ Ánh Dương Nam 29/05/2010 Thành phố Hà Nội Trúng tuyển tiến lên miền nam chặt heo
116 Nguyễn Văn Đức Duy Nam 08/08/2010 Thành phố Hà Nội Trúng tuyển tiến lên miền nam chặt heo
117 Vũ Đức Duy Nam 30/11/2010 Thành phố Hà Nội Trúng tuyển tiến lên miền nam chặt heo
118 Nguyễn Thảo Duyên Nữ 02/08/2010 Thành phố Hà Nội Trúng tuyển tiến lên miền nam chặt heo
119 Đoàn Phú Gia Nam 06/01/2010 Thành phố Hà Nội Trúng tuyển tiến lên miền nam chặt heo
120 Đào Hương Giang Nữ 19/07/2010 Thành phố Hà Nội Trúng tuyển tiến lên miền nam chặt heo
121 Nguyễn Hồ Hương Giang Nữ 18/09/2010 Thành phố Hà Nội Trúng tuyển tiến lên miền nam chặt heo
122 Nguyễn Thu Giang Nữ 07/12/2010 Thành phố Hà Nội Trúng tuyển tiến lên miền nam chặt heo
123 Nguyễn Trà Giang Nữ 03/12/2010 Thành phố Hà Nội Trúng tuyển tiến lên miền nam chặt heo
124 Nguyễn Trà Giang Nữ 16/07/2010 Tỉnh Hà Tĩnh Trúng tuyển tiến lên miền nam chặt heo
125 Phạm Hương Giang Nữ 09/10/2010 Thành phố Hà Nội Trúng tuyển tiến lên miền nam chặt heo
126 Phan Hương Giang Nữ 10/06/2010 Thành phố Hà Nội Trúng tuyển tiến lên miền nam chặt heo
127 Vũ Nguyễn Hương Giang Nữ 11/10/2010 Tỉnh Ninh Bình Trúng tuyển tiến lên miền nam chặt heo
128 Đào Khánh Hà Nữ 06/07/2010 Thành phố Hà Nội Trúng tuyển tiến lên miền nam chặt heo
129 Dương Thị Khánh Hà Nữ 18/07/2010 Thành phố Hà Nội Trúng tuyển tiến lên miền nam chặt heo
130 Khuất Nguyễn Thanh Hà Nữ 12/09/2010 Thành phố Hà Nội Trúng tuyển tiến lên miền nam chặt heo
131 Lê Vũ Thanh Hà Nữ 10/10/2010 Thành phố Hà Nội Trúng tuyển tiến lên miền nam chặt heo
132 Ngô Khánh Hà Nữ 02/12/2010 Thành phố Hà Nội Trúng tuyển tiến lên miền nam chặt heo
133 Nguyễn Thị Ngọc Hà Nữ 05/02/2010 Tỉnh Thái Bình Trúng tuyển tiến lên miền nam chặt heo
134 Nguyễn Việt Hà Nam 17/05/2010 Thành phố Hà Nội Trúng tuyển tiến lên miền nam chặt heo
135 Phạm Khánh Hà Nữ 26/10/2010 Thành phố Hà Nội Trúng tuyển tiến lên miền nam chặt heo
136 Vũ Ngọc Hà Nữ 02/09/2010 Thành phố Hà Nội Trúng tuyển tiến lên miền nam chặt heo
137 Đỗ Sơn Hải Nam 17/03/2010 Thành phố Hà Nội Trúng tuyển tiến lên miền nam chặt heo
138 Hà Trường Hải Nam 13/09/2010 Thành phố Hà Nội Trúng tuyển tiến lên miền nam chặt heo
139 Lê Tiến Hải Nam 17/09/2010 Thành phố Hà Nội Trúng tuyển tiến lên miền nam chặt heo
140 Nguyễn Minh Hải Nam 30/11/2010 Thành phố Hà Nội Trúng tuyển tiến lên miền nam chặt heo
141 Nguyễn Tuấn Hải Nam 31/10/2010 Tỉnh Hải Dương Trúng tuyển tiến lên miền nam chặt heo
142 Trần Nguyễn Bảo Hân Nữ 28/11/2010 Thành phố Hà Nội Trúng tuyển tiến lên miền nam chặt heo
143 Đinh Thanh Hằng Nữ 09/09/2010 Tỉnh Vĩnh Phúc Trúng tuyển tiến lên miền nam chặt heo
144 Hà Thị Minh Hằng Nữ 04/04/2010 Thành phố Hà Nội Trúng tuyển tiến lên miền nam chặt heo
145 Đào Trí Hiển Nam 13/12/2010 Thành phố Hà Nội Trúng tuyển tiến lên miền nam chặt heo
146 Nguyễn Hoàng Hiếu Nam 02/06/2010 Tỉnh Ninh Bình Trúng tuyển tiến lên miền nam chặt heo
147 Phùng Đức Hiếu Nam 25/09/2010 Thành phố Hà Nội Trúng tuyển tiến lên miền nam chặt heo
148 Trần Minh Hiếu Nam 11/11/2010 Thành phố Hà Nội Trúng tuyển tiến lên miền nam chặt heo
149 Đinh Huy Hoàng Nam 26/08/2010 Thành phố Hồ Chí Minh Trúng tuyển tiến lên miền nam chặt heo
150 Hàn Đình Gia Hoàng Nam 16/08/2010 Thành phố Hà Nội Trúng tuyển tiến lên miền nam chặt heo
151 Lê Việt Hoàng Nam 03/11/2010 Thành phố Hà Nội Trúng tuyển tiến lên miền nam chặt heo
152 Nguyễn Phúc Khải Hoàng Nam 04/03/2010 Thành phố Hà Nội Trúng tuyển tiến lên miền nam chặt heo
153 Phùng Nguyễn Đức Hu Nam 02/10/2010 Thành phố Hà Nội Trúng tuyển tiến lên miền nam chặt heo
154 Lê Việt Hùng Nam 26/01/2010 Thành phố Hà Nội Trúng tuyển tiến lên miền nam chặt heo
155 Nguyễn Huy Hùng Nam 13/05/2010 Thành phố Hà Nội Trúng tuyển tiến lên miền nam chặt heo
156 Vũ Mạnh Hùng Nam 01/10/2010 Tỉnh Ninh Bình Trúng tuyển tiến lên miền nam chặt heo
157 Bùi Đình Hưng Nam 29/11/2010 Thành phố Hà Nội Trúng tuyển tiến lên miền nam chặt heo
158 Nguyễn Đinh Hưng Nam 14/11/2010 Thành phố Hà Nội Trúng tuyển tiến lên miền nam chặt heo
159 Trần Việt Hưng Nam 04/06/2010 Thành phố Hà Nội Trúng tuyển tiến lên miền nam chặt heo
160 Nguyễn Thu Hương Nữ 08/12/2010 Thành phố Hà Nội Trúng tuyển tiến lên miền nam chặt heo
161 Trần Thị Linh Hương Nữ 19/05/2010 Tỉnh Thanh Hóa Trúng tuyển tiến lên miền nam chặt heo
162 Đặng Gia Huy Nam 13/01/2010 Thành phố Hà Nội Trúng tuyển tiến lên miền nam chặt heo
163 Đặng Trân Minh Huy Nam 19/09/2010 Tỉnh Thái Bình Trúng tuyển tiến lên miền nam chặt heo
164 Lê Nguyễn Gia Huy Nam 31/01/2010 Thành phố Hà Nội Trúng tuyển tiến lên miền nam chặt heo
165 Mạc Quang Huy Nam 27/08/2010 Thành phố Hà Nội Trúng tuyển tiến lên miền nam chặt heo
166 Ngô Gia Huy Nam 11/05/2010 Thành phố Hà Nội Trúng tuyển tiến lên miền nam chặt heo
167 Nguyễn Văn Gia Huy Nam 02/02/2010 Tỉnh Thái Bình Trúng tuyển tiến lên miền nam chặt heo
168 Phạm Quang Huy Nam 30/01/2010 Tỉnh Thái Bình Trúng tuyển tiến lên miền nam chặt heo
169 Phùng Gia Huy Nam 12/10/2010 Thành phố Hà Nội Trúng tuyển tiến lên miền nam chặt heo
170 Trần Gia Huy Nam 24/10/2010 Thành phố Hà Nội Trúng tuyển tiến lên miền nam chặt heo
171 Trần Quang Huy Nam 18/08/2010 Thành phố Hà Nội Trúng tuyển tiến lên miền nam chặt heo
172 Bùi Thảo Huyền Nữ 23/03/2010 Thành phố Hà Nội Trúng tuyển tiến lên miền nam chặt heo
173 Lê Xuân Khải Nam 14/04/2010 Tỉnh Phú Thọ Trúng tuyển tiến lên miền nam chặt heo
174 Nguyễn Quang Khải Nam 04/09/2010 Thành phố Hà Nội Trúng tuyển tiến lên miền nam chặt heo
175 Chu Xuân Nhật Khang Nam 05/04/2010 Thành phố Hà Nội Trúng tuyển tiến lên miền nam chặt heo
176 Đào Ngọc Khang Nam 27/07/2010 Tỉnh Điện Biên Trúng tuyển tiến lên miền nam chặt heo
177 Lê Văn Bảo Khang Nam 24/02/2010 Thành phố Hà Nội Trúng tuyển tiến lên miền nam chặt heo
178 Trương Tuấn Khang Nam 20/09/2010 Thành phố Hà Nội Trúng tuyển tiến lên miền nam chặt heo
179 Vũ Xuân Khang Nam 03/11/2010 Thành phố Hà Nội Trúng tuyển tiến lên miền nam chặt heo
180 Nguyễn Tuấn Khanh Nam 25/12/2010 Thành phố Hà Nội Trúng tuyển tiến lên miền nam chặt heo
181 Trần Lê Khanh Nữ 25/07/2010 Thành phố Hà Nội Trúng tuyển tiến lên miền nam chặt heo
182 Đặng Nguyên Khánh Nam 05/12/2010 Tỉnh Nghệ An Trúng tuyển tiến lên miền nam chặt heo
183 Đỗ Lương Khánh Nam 07/01/2010 Thành phố Hà Nội Trúng tuyển tiến lên miền nam chặt heo
184 Nguyễn Duy Khánh Nam 10/02/2010 Thành phố Hà Nội Trúng tuyển tiến lên miền nam chặt heo
185 Nguyễn Ngân Khánh Nữ 09/10/2010 Thành phố Hà Nội Trúng tuyển tiến lên miền nam chặt heo
186 Nguyễn Vân Khánh Nữ 26/10/2010 Thành phố Hà Nội Trúng tuyển tiến lên miền nam chặt heo
187 Phạm Nam Khánh Nam 17/12/2010 Thành phố Hà Nội Trúng tuyển tiến lên miền nam chặt heo
188 Phùng Gia Khánh Nam 19/07/2010 Thành phố Hà Nội Trúng tuyển tiến lên miền nam chặt heo
189 Hoàng Gia Khiêm Nam 07/04/2010 Thành phố Hà Nội Trúng tuyển tiến lên miền nam chặt heo
190 Lê Tuấn Khoa Nam 24/04/2010 Thành phố Hà Nội Trúng tuyển tiến lên miền nam chặt heo
191 Dương Bảo Khôi Nam 04/02/2010 Thành phố Hà Nội Trúng tuyển tiến lên miền nam chặt heo
192 Hoàng Minh Khôi Nam 10/11/2010 Thành phố Hà Nội Trúng tuyển tiến lên miền nam chặt heo
193 Nghiêm Quang Khôi Nam 07/04/2010 Thành phố Hà Nội Trúng tuyển tiến lên miền nam chặt heo
194 Nguyễn Anh Khôi Nam 23/05/2010 Thành phố Hà Nội Trúng tuyển tiến lên miền nam chặt heo
195 Nguyễn Minh Khôi Nam 26/08/2010 Thành phố Hà Nội Trúng tuyển tiến lên miền nam chặt heo
196 Nguyễn Trung Kiên Nam 09/04/2010 Thành phố Hà Nội Trúng tuyển tiến lên miền nam chặt heo
197 Nguyễn Trung Kiên Nam 21/08/2010 Thành phố Hà Nội Trúng tuyển tiến lên miền nam chặt heo
198 Lương Tuấn Kiệt Nam 05/06/2010 Thành phố Hà Nội Trúng tuyển tiến lên miền nam chặt heo
199 Đỗ Thị Mỹ Lâm Nữ 21/05/2010 Thành phố Hà Nội Trúng tuyển tiến lên miền nam chặt heo
200 Nguyễn Cát Mai Lâm Nữ 02/07/2010 Thành phố Hà Nội Trúng tuyển tiến lên miền nam chặt heo
201 Nguyễn Hoàng Phú Lâm Nam 30/07/2010 Thành phố Hà Nội Trúng tuyển tiến lên miền nam chặt heo
202 Nguyễn Lê Sang Lâm Nam 24/05/2010 Thành phố Hà Nội Trúng tuyển tiến lên miền nam chặt heo
203 Nguyễn Phú Lâm Nam 20/10/2010 Thành phố Hà Nội Trúng tuyển tiến lên miền nam chặt heo
204 Nguyễn Son Lâm Nam 21/08/2010 Thành phố Hà Nội Trúng tuyển tiến lên miền nam chặt heo
205 Nguyễn Thùy Lâm Nữ 15/05/2010 Thành phố Hà Nội Trúng tuyển tiến lên miền nam chặt heo
206 Nguyễn Trần Minh Lâm Nam 17/10/2010 Thành phố Hà Nội Trúng tuyển tiến lên miền nam chặt heo
207 Nguyễn Trung Phúc Lâm Nam 08/07/2010 Thành phố Hà Nội Trúng tuyển tiến lên miền nam chặt heo
208 Nguyễn Tuệ Lâm Nữ 15/05/2010 Thành phố Hà Nội Trúng tuyển tiến lên miền nam chặt heo
209 Nguyễn Tùng Lâm Nam 23/11/2010 Thành phố Hà Nội Trúng tuyển tiến lên miền nam chặt heo
210 Phạm Thành Lâm Nam 17/07/2010 Thành phố Hà Nội Trúng tuyển tiến lên miền nam chặt heo
211 Đỗ Phương Lan Nữ 22/04/2010 Thành phố Hà Nội Trúng tuyển tiến lên miền nam chặt heo
212 Nguyễn Hà Lê Nữ 07/09/2010 Thành phố Hà Nội Trúng tuyển tiến lên miền nam chặt heo
213 Bùi Phương Linh Nữ 24/10/2010 Thành phố Hà Nội Trúng tuyển tiến lên miền nam chặt heo
214 Đinh Đặng Thùy Linh Nữ 31/10/2010 Thành phố Hà Nội Trúng tuyển tiến lên miền nam chặt heo
215 Đỗ Trần Phương Linh Nữ 15/03/2010 Thành phố Hà Nội Trúng tuyển tiến lên miền nam chặt heo
216 Lê Bảo Linh Nữ 26/12/2010 Thành phố Hà Nội Trúng tuyển tiến lên miền nam chặt heo
217 Lê Đan Linh Nữ 31/10/2010 Thành phố Hà Nội Trúng tuyển tiến lên miền nam chặt heo
218 Nguyễn Diệu Linh Nữ 08/03/2010 Thành phố Hà Nội Trúng tuyển tiến lên miền nam chặt heo
219 Nguyễn Gia Linh Nữ 10/07/2010 Thành phố Hà Nội Trúng tuyển tiến lên miền nam chặt heo
220 Nguyễn Hà Linh Nữ 29/08/2010 Thành phố Hà Nội Trúng tuyển tiến lên miền nam chặt heo
221 Nguyễn Hà Linh Nữ 09/05/2010 Thành phố Hà Nội Trúng tuyển tiến lên miền nam chặt heo
222 Nguyễn Hoàng Linh Nữ 11/04/2010 Thành phố Hà Nội Trúng tuyển tiến lên miền nam chặt heo
223 Nguyễn Hồng Hà Linh Nữ 09/01/2010 Thành phố Hà Nội Trúng tuyển tiến lên miền nam chặt heo
224 Nguyễn Khánh Linh Nữ 15/11/2010 Tỉnh Nghệ An Trúng tuyển tiến lên miền nam chặt heo
225 Nguyễn Mai Phương Linh Nữ 17/07/2010 Thành phố Hà Nội Trúng tuyển tiến lên miền nam chặt heo
226 Nguyễn Thị Khánh Linh Nữ 10/02/2010 Thành phố Hà Nội Trúng tuyển tiến lên miền nam chặt heo
227 Nguyễn Thị Phương Linh Nữ 01/02/2010 Thành phố Hà Nội Trúng tuyển tiến lên miền nam chặt heo
228 Nguyễn Thùy Linh Nữ 15/02/2010 Thành phố Hà Nội Trúng tuyển tiến lên miền nam chặt heo
229 Nguyễn Văn Linh Nam 28/11/2010 Tỉnh Phú Thọ Trúng tuyển tiến lên miền nam chặt heo
230 Phạm Hoài Linh Nữ 01/07/2010 Thành phố Hà Nội Trúng tuyển tiến lên miền nam chặt heo
231 Phạm Thuỳ Linh Nữ 11/11/2010 Thành phố Hà Nội Trúng tuyển tiến lên miền nam chặt heo
232 Phạm Thùy Linh Nữ 11/11/2010 Thành phố Hà Nội Trúng tuyển tiến lên miền nam chặt heo
233 Trịnh Trần Tuệ Linh Nữ 16/10/2010 Thành phố Hà Nội Trúng tuyển tiến lên miền nam chặt heo
234 Văn Thị Phương Linh Nữ 14/04/2010 Thành phố Hà Nội Trúng tuyển tiến lên miền nam chặt heo
235 Vũ Hà Linh Nữ 13/07/2010 Thành phố Hà Nội Trúng tuyển tiến lên miền nam chặt heo
236 Nguyễn Thị Thanh Loan Nữ 26/03/2010 Tỉnh Yên Bái Trúng tuyển tiến lên miền nam chặt heo
237 Bùi Huy Long Nam 12/04/2010 Thành phố Hà Nội Trúng tuyển tiến lên miền nam chặt heo
238 Nguyễn Thành Long Nam 17/12/2010 Thành phố Hà Nội Trúng tuyển tiến lên miền nam chặt heo
239 Nguyễn Trần Long Nam 12/08/2010 Thành phố Hà Nội Trúng tuyển tiến lên miền nam chặt heo
240 Nguyễn Tuấn Long Nam 25/02/2010 Thành phố Hà Nội Trúng tuyển tiến lên miền nam chặt heo
241 Ngô Phương Ly Nữ 05/08/2010 Thành phố Hà Nội Trúng tuyển tiến lên miền nam chặt heo
242 Nguyễn Khánh Ly Nữ 14/10/2010 Thành phố Hà Nội Trúng tuyển tiến lên miền nam chặt heo
243 Nguyễn Khánh Ly Nữ 15/06/2010 Thành phố Hà Nội Trúng tuyển tiến lên miền nam chặt heo
244 Đoàn Thị Phương Mai Nữ 23/08/2010 Thành phố Hà Nội Trúng tuyển tiến lên miền nam chặt heo
245 Dương Trúc Mai Nữ 07/09/2010 Thành phố Hà Nội Trúng tuyển tiến lên miền nam chặt heo
246 Nguyễn Bông Mai Nữ 11/10/2010 Thành phố Hà Nội Trúng tuyển tiến lên miền nam chặt heo
247 Phạm Chi Mai Nữ 20/08/2010 Thành phố Hà Nội Trúng tuyển tiến lên miền nam chặt heo
248 Tạ Phương Mai Nữ 17/12/2010 Thành phố Hà Nội Trúng tuyển tiến lên miền nam chặt heo
249 Vũ Phạm Phương Mai Nữ 06/08/2010 Thành phố Hồ Chí Minh Trúng tuyển tiến lên miền nam chặt heo
250 Cao Tuê Mẫn Nữ 07/10/2010 Thành phố Hà Nội Trúng tuyển tiến lên miền nam chặt heo
251 Bùi Vũ Gia Minh Nam 28/10/2010 Thành phố Hải Phòng Trúng tuyển tiến lên miền nam chặt heo
252 Cao Phú Minh Nam 20/11/2010 Thành phố Hà Nội Trúng tuyển tiến lên miền nam chặt heo
253 Lê Bình Minh Nam 21/09/2010 Thành phố Hà Nội Trúng tuyển tiến lên miền nam chặt heo
254 Lê Minh Minh Nữ 09/10/2010 Thành phố Hà Nội Trúng tuyển tiến lên miền nam chặt heo
255 Lê Nguyễn Bảo Minh Nam 24/01/2010 Thành phố Hà Nội Trúng tuyển tiến lên miền nam chặt heo
256 Ngô Tuệ Minh Nữ 29/10/2010 Thành phố Hà Nội Trúng tuyển tiến lên miền nam chặt heo
257 Ngọ Vũ Minh Nam 15/08/2010 Thành phố Hà Nội Trúng tuyển tiến lên miền nam chặt heo
258 Nguyễn Minh Nam 01/11/2010 Thành phố Hà Nội Trúng tuyển tiến lên miền nam chặt heo
259 Nguyễn Công Minh Nam 16/04/2010 Thành phố Hà Nội Trúng tuyển tiến lên miền nam chặt heo
260 Nguyễn Hải Minh Nam 22/12/2010 Thành phố Hà Nội Trúng tuyển tiến lên miền nam chặt heo
261 Nguyễn Hoàng Minh Nam 02/06/2010 Tỉnh Ninh Bình Trúng tuyển tiến lên miền nam chặt heo
262 Nguyễn Lê Minh Nam 06/01/2010 Thành phố Hà Nội Trúng tuyển tiến lên miền nam chặt heo
263 Nguyễn Ngọc Minh Nữ 15/01/2010 Thành phố Hà Nội Trúng tuyển tiến lên miền nam chặt heo
264 Nguyễn Nhat Minh Nam 23/12/2010 Thành phố Hà Nội Trúng tuyển tiến lên miền nam chặt heo
265 Nguyễn Quang Minh Nam 03/03/2010 Tỉnh Phú Thọ Trúng tuyển tiến lên miền nam chặt heo
266 Nguyễn Tất Tuấn Minh Nam 18/09/2010 Thành phố Hà Nội Trúng tuyển tiến lên miền nam chặt heo
267 Nguyễn Vũ Khánh Minh Nữ 10/01/2010 Thành phố Hà Nội Trúng tuyển tiến lên miền nam chặt heo
268 Nguyễn Vũ Nhật Minh Nam 03/01/2010 Thành phố Hà Nội Trúng tuyển tiến lên miền nam chặt heo
269 Phạm Hoàng Minh Nam 02/09/2010 Thành phố Hà Nội Trúng tuyển tiến lên miền nam chặt heo
270 Trần Tuệ Minh Nữ 04/07/2010 Thành phố Hà Nội Trúng tuyển tiến lên miền nam chặt heo
271 Vũ Hoàng Minh Nam 22/07/2010 Thành phố Hà Nội Trúng tuyển tiến lên miền nam chặt heo
272 Lưu Hà My Nữ 28/03/2010 Thành phố Hà Nội Trúng tuyển tiến lên miền nam chặt heo
273 Nguyễn Kim Trà My Nữ 17/10/2010 Tỉnh Tuyên Quang Trúng tuyển tiến lên miền nam chặt heo
274 Nguyễn Phương Hà My Nữ 05/05/2010 Thành phố Hà Nội Trúng tuyển tiến lên miền nam chặt heo
275 Vũ Lê Hà My Nữ 21/04/2010 Thành phố Hà Nội Trúng tuyển tiến lên miền nam chặt heo
276 Vũ Trà My Nữ 09/09/2010 Thành phố Hà Nội Trúng tuyển tiến lên miền nam chặt heo
277 Đặng Nhật Nam Nam 05/01/2010 Tỉnh Lào Cai Trúng tuyển tiến lên miền nam chặt heo
278 Hà Xuân Nam Nam 07/03/2010 Thành phố Hà Nội Trúng tuyển tiến lên miền nam chặt heo
279 Lê Hoài Nam Nam 24/04/2010 Thành phố Hà Nội Trúng tuyển tiến lên miền nam chặt heo
280 Lương Thị Thanh Nga Nữ 07/12/2010 Tỉnh Hưng Yên Trúng tuyển tiến lên miền nam chặt heo
281 Nguyễn Linh Nga Nữ 30/10/2010 Thành phố Hà Nội Trúng tuyển tiến lên miền nam chặt heo
282 Đỗ Bảo Ngân Nữ 23/07/2010 Thành phố Hà Nội Trúng tuyển tiến lên miền nam chặt heo
283 Lê Hoàng Ngân Nữ 15/05/2010 Thành phố Hà Nội Trúng tuyển tiến lên miền nam chặt heo
284 Nguyễn Kim Ngân Nữ 29/08/2010 Thành phố Hà Nội Trúng tuyển tiến lên miền nam chặt heo
285 Nguyễn Lê Bích Ngân Nữ 03/07/2010 Thành phố Hà Nội Trúng tuyển tiến lên miền nam chặt heo
286 Bùi Minh Ngọc Nữ 30/04/2010 Thành phố Hà Nội Trúng tuyển tiến lên miền nam chặt heo
287 Hoàng Mai Ngọc Nữ 23/06/2010 Thành phố Hà Nội Trúng tuyển tiến lên miền nam chặt heo
288 Phí Ánh Ngọc Nữ 11/01/2010 Thành phố Hà Nội Trúng tuyển tiến lên miền nam chặt heo
289 Bùi Trung Nguyên Nam 16/12/2010 Thành phố Hà Nội Trúng tuyển tiến lên miền nam chặt heo
290 Đỗ Minh Nguyên Nam 07/04/2010 Thành phố Hà Nội Trúng tuyển tiến lên miền nam chặt heo
291 Đoàn Khôi Nguyên Nam 19/07/2010 Thành phố Hà Nội Trúng tuyển tiến lên miền nam chặt heo
292 Lê Trần Thảo Nguyên Nữ 07/05/2010 Thành phố Hà Nội Trúng tuyển tiến lên miền nam chặt heo
293